KF So Bizi

Date of Birth:
4/4/2019
Sex:
Female
Owner Name:
Kourtis Family Farms
Breeder:
Kourtis Family Farms
PH #:
77c/191
Twin:
No